Agrártudomány

Agrárgazdasági Kutató Intézet

Az Intézet fontos információt nyújtó területei: gazdaságelemzés: piaci információt és statisztikai adatokat nyújt a mezőgazdaság részterületeiről; agrárpolitika: mezőgazdasági tesztüzemek, és fontosabb mezőgazdasági termékek költség- és jövedelemhelyzete; vidékfejlesztés: tesztüzemi hálózatban résztvevő gazdaságok eredményei. Könyvtára online katalógussal rendelkezik.

EU-info

Az EU-info az EU hivatalos joganyagából (EUR-LEX) és a Hivatalos Közlönyből (Official Journal) a mezőgazdasági szabályzására vonatkozó anyagot, illetve a Közlöny tartalomjegyzékét magyarra fordítva tartalmazza. Mindezek mellett a fontosabb magyar sajtóorgánumok kapcsolódó híreit is napi frissítéssel megtaláljuk a honlapon.

MATARKA

A szolgáltatás magyar kiadású folyóiratok tartalomjegyzékeire terjed ki általában 5-10 évre visszamenőleg. A felsorolt folyóiratok tartalomjegyzékeit lehet böngészni, vagy a teljes anyagban lehet cím és szerző szerint keresni.

Mezőgazdasági jogszabályok honlapja

Tartalma: pályázatok, törvények, rendeletek (módosításokkal egybeszerkesztve), EU mezőgazdasági jogszabályai.

MMGONLINE

A honlap információt nyújt mezőgazdasági eseményekről, pályázatokról, jogszabályokról. Statisztikai adatot szolgáltat, illetve magazin rovata magyar nyelvű, mezőgazdasági folyóiratok teljes szövegű cikkeit tartalmazza válogatva.

Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ

Az OMGK állománya szolgáltatja a mezőgazdasági információs források legteljesebb körét. Hozzáférhető: MGK könyvtári opac, Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia, Elektronikus kiadványok: pl. Magyar élelmiszerkönyv, Mezőgazdasági Pantheon, Bibliográfiák (pl. Gyógynövények, A hal és környezete, Nemzeti parkok, A sertés stb.).